I. Shophouse là gì Shophouse (hay nhà phố thương mại) là mô hình kiểu mới kết hợp nhà ở và kinh doanh thương mại. Shophouse thường được

Chi tiết