__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7ba81":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7ba81":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7ba81":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
  • Đầu tư kinh tế rừng sản xuất

LĨNH VỰC KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT NỀN

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

+80

CHUYÊN VIÊN
KINH DOANH

+30

DỰ ÁN

+120

TỶ/NĂM

Nhà phân phối và đầu tư

Với sự am hiểu thị trường và tiềm lực tài chính, KiteLand đang không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành nhà đầu tư bất động sản thứ cấp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Tin tức & sự kiện

024.8589.5888