__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7ba81":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7ba81":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7ba81":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
  • Đất nền Hòa Lạc
  • Đầu tư kinh tế rừng sản xuất
  • Ivory Villas Resort Hòa Bình

LĨNH VỰC KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT NỀN

ĐẤT NỀN KCN 2300HA

BĐS NGHỈ DƯỠNG

+1000

Sản phẩm

+30

DỰ ÁN

+120

TỶ/NĂM

Nhà phân phối và đầu tư

Với sự am hiểu thị trường và tiềm lực tài chính, KiteLand đang không ngừng mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành nhà đầu tư bất động sản thứ cấp chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Tin tức & sự kiện

024.8589.5888