I: Phê duyệt Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn – Hà Nội Khu công nghiệp sách Sóc Sơn Theo Cổng thông tin Chính phủ , ngày 03/04/2021

Chi tiết
Khu Công Nghiệp sạch Sóc Sơn – HN trị giá 3.200 tỷ đồng