Khu đô thị Hòa Lạc Premier Residence Tổng quan Hòa Lạc Premier Residence Tổng diện tích: 100.216m2 Đất ở: 56.523,2m2 chiếm 56,401% Số lô đất: 358 lô

Chi tiết

Khu đô thị Thiên Mã – Khu đô thị xanh kiểu mẫu Dự án Khu đô thị Thiên Mã – 10 Lý do Vàng Lựa Chọn VỊ

Chi tiết